Blisko ciebie

Blisko ciebie

Blisko ciebie - tak brzmi hasło duszpasterskie pijarów w nowym roku szkolnym 2021/22, również w małych grupach Ruchu Calasanz.


Wyraża ono gorące pragnienie Jezusa bycia blisko każdego z nas i ukryte w nas pragnienie bycia w relacji z Nim i z drugim człowiekiem. Jest to zachęta dla duszpasterzy i animatorów pijarskich do wychodzenia z zamknięcia spowodowanego pandemią. Stanowi ono z zaproszenie do prowadzenia duszpasterstwa opartego na miłości bliźniego wobec najmniejszych, najbardziej potrzebujących i pozostających na peryferiach, czego przykładem jest miłosierny Samarytanin.

Logo ukazuje znak braterstwa: zarzucone ramię i uśmiech są wyrazem radości ze spotkania, a zarys twarzy świadczy o ludzkim wymiarze tego gestu. Ścisłe połączenie gestów serdeczności i wyrażonej radości wskazuje na potrzebę towarzyszenia i doświadczania Bożej miłości mimo różnych przeciwności.