31 maja - dzień patrona RC

31 maja - dzień patrona RC

Patronem Ruchu Calasanz jest czcigodny Gliceriusz Landriani - młody współpracownik św. Józefa Kalasancjusza, zaangażowany w nauczanie i prowadzenie spotkań.

Patronem Ruchu Calasanz jest czcig. Gliceriusz Landriani. Był świetnym nauczycielem i katechetą, bo uczył nie tylko pisania, czytania i liczenia, ale również modlitwy. Zmarł w wieku 30 lat, 15 lutego 1618 r. w dniu złożenia pijarskich ślubów zakonnych. 31 maja 1931 r. papież Pius XI ogłosił heroiczność jego cnót i dzięki temu stał się on kandydatem na ołtarze. Dlatego też 31 maja jest Dniem Ruchu Calasanz.