Twój głos - Your voice

Twój głos - Your voice

Twój głos - to hasło nowego roku w duszpasterstwie pijarów na całym świecie. Startujemy razem, powodzenia w nowym roku szkolnym!

Chcemy słuchać siebie nawzajem, do czego zachęca nas papież Franciszek. Kościół otwiera się na głos ludzi młodych. Jako wierzący w Jezusa Chrystusa pragniemy wsłuchiwać się przede wszystkim w Jego Słowo i natchnienia Ducha Świętego. W pijarskim roku powołaniowym uczymy się rozeznawać wolę Bożą.

Logotyp tworzą słowa nowego hasła, a w jedną z liter wpisany jest symbol korektora głosu, w którym fale dźwięku naszego głosu układają się w krzyż, co przypomina, że Chrystus jest obecny wśród nas w swoim Słowie.