Spotkanie formacyjne animatorów

Spotkanie formacyjne animatorów

Trzeci turnus w ramach spotkań formacyjnych animatorów Ruchu Calasanz już za nami - odbył się w Krakowie od 30 września do 2 października.

Kolejne turnusy spotkań formacyjnych animatorów RC są tematycznie związane z miejscami biblijnymi, które odpowiadają kolejnym etapom. Tym razem przyszła kolej na Emaus i Jerozolimę. Wcześniejsze turnusy były związane z Betlejem i Nazaretem oraz Kafarnaum i Betanią.

W spotkaniu wzięła udział młodzież i duszpasterze z Bolszewa, Łowicza, Katowic i Krakowa - w sumie 14 osób. Poprowadzili je członkowie Prowincjalnego Zespołu: Katarzyna Barnaś, o. Edward Kryściak, o. Jacek Wolan i zdalnie Jerzy Nowak.