Spotkania w wyjątkowym klimacie

Spotkania w wyjątkowym klimacie

Niektóre spotkania RC mają bardzo nastrojową i artystyczną oprawę. Zawsze można liczyć na zaangażowanie i twórcze podejście animatorów z krakowskiego LO Pijarów.

A jak wyglądało to spotkanie? Animatorzy wcześniej przygotowali dekorację w sali: „kamienistą drogę” – czyli „kamienie” wycięta z szarego papieru i kilka prawdziwych kamieni dla dekoracji. Na końcu „kamiennej drogi” umieścili krzyż, a wokół niego promienie. W trakcie spotkania młodzież na odwrocie papierowych „kamieni” wypisywała przykłady grzechów, które wymagają naszego przebaczenia, a na odwrocie „promieni” - owoce przebaczenia: pojednanie, zgoda, pokój, miłość, miłosierdzie, darowanie kary, ułaskawienie, odpuszczenie…

W krakowskim LO Pijarów w roku szkolnym 2023/2024 działają ostatecznie dwie grupy dla pierwszoklasistów, a spotkania prowadzi kilku animatorów.