Pijarski Synod Młodych

Pijarski Synod Młodych

Synod Biskupów zwołany został przez Papieża Franciszka i odbył się w październiku 2018 r. w Rzymie. Jego tematem była "młodzież, wiara i rozeznanie powołania".


Pierwsze synody zwoływano już w czasach Apostołów, a samo słowo oznacza "wspólną drogę", "wspólne wędrowanie". Tym razem jest to wyjątkowe wspólne wędrowanie w wierze ludzi młodych pod przewodnictwem biskupów w łączności z Ojcem Świętym. Jest to nie tylko synod o młodzieży, ale synod z udziałem młodzieży, bo, jak wyjaśnił sam Papież, istnieje młodzież, która słucha Ducha Świętego i może nam pomóc w wyjaśnieniu różnych spraw. "W ten sposób Kościół chce usłyszeć głos młodych, poznać ich wrażliwość, wiarę, a także wątpliwości i krytykę" - mówił Papież Franciszek.

Pijarzy przez 400 lat swego istnienia towarzyszą młodzieży na ich drodze wiary i rozeznania powołania. Dlatego Generał Zakonu Pijarów, o. Pedro Aguado Cuesta, wezwał wszystkich związanych z duszpasterstwem pijarskim w szkołach lub parafiach na całym świecie do zorganizowania synodu, który będzie częścią Synodu Biskupów.

"My, pijarzy zdajemy sobie sprawę z wielkiego skarbu, jakim Bóg nas obdarzył przez naszą młodzież. To właśnie młodzi ożywiają dzieło Kalasancjusza w naszych szkołach i parafiach. Młodzi z entuzjazmem odpowiadają na to, do czego się ich zaprasza, na serio podchodzą do myślenia o tym, co chcą robić w swoim życiu, poświęcają się w wolontariacie, w trudnych momentach pomagają sobie nawzajem. Takich Was kochamy i dziękujemy Wam za to, czego nas uczycie" - napisał odpowiedzialny za Pijarski Synod w całym Zakonie, o. Francisco Anaya Walker.

W Polsce każda placówka przeprowadziła trzy Synody Lokalne, w których brali udział młodzi ludzie, którzy angażują się w życie wspólnoty parafialnej, szkolnej, dzieląc się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami. Kolejnym etapem było wspólne spotkanie w Warszawskich Siekierkach z przedstawicielami wszystkich placówek. Dzięki spotkaniom, które odbywały się w pierwszym tygodniu maja, powstały przesłania skierowane do Pijarów od młodzieży, do współpracowników świeckich od młodzieży oraz przesłanie do młodzieży od pijarów. 

Kolejnym etapem był Synod Europejski w Salamace, a następnie Synod dla świata w Oaxaca, gdzie byli obecni nasi polscy wysłannicy.