Logo Ruchu Calasanz

Logo Ruchu Calasanz

Z jakich elementów składa się logo Ruchu Calasanz i co one oznaczają? Tego możecie się dowiedzieć, czytając poniższy tekst, sprawdźcie!

1. Linie

Logo składa się z serii przeplatających się linii, które symbolizują drogę, proces oraz plan podróży. Nie są one takie same, różnią się nie tylko kolorem, ale także sposobem, w jaki zostały uformowane. Każda z nich jest istotna w tworzeniu całości, a wszystkie razem, mimo swojej różnorodności, tworzą rozpoznawalną całość. Podobnie jest z Ruchem Calasanz, który działa na różnych kontynentach, w różnych prowincjach czy rzeczywistościach. Swoją formą wzbogaca on istniejącą różnorakość.  

2. Krzyż

Linie, które symbolizują proces na drodze wiary wyznaczają cel, do którego każdy z nas powinien zmierzać: spotkanie z Chrystusem. Dlatego tworzą one krzyż, składający się z tych samych linii, które oznaczają drogę, jako niezbędny element dla młodych w procesie rozeznawania oraz dla wspólnot, które sami tworzą. Ma to podwójne znaczenie. Z jednej strony to sam Chrystus jest drogą: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), z drugiej zaś strony wszyscy tworzymy jedno Ciało Chrystusa w Kościele.

3. Łódź

Linie przeplatają się na kształt łodzi, która w Ewangelii jest symbolem wspólnoty. Podobny zamysł odnajdujemy w funkcjonowaniu Ruchu Calasanz, który również działa we wspólnocie i przez wspólnotę Kościoła. Widniejący w logo krzyż jest symbolem Chrystusa, który cały czas jest obecny w tej łodzi, która jest Kościół.

4. Calasanz

Słowo Calasanz, wpisujące się w nazwę Ruchu, jest nawiązaniem do założyciela Zakonu – św. Józefa Kalasancjusza, a także do charyzmatu, według którego żyją pijarzy. To on prowadzi nas do bycia i działania w sposób konkretny w Kościele, duszpasterstwie, na rzecz dzieci i młodzieży.