Nowy bł. Joan Roig i Diggle

Nowy bł. Joan Roig i Diggle

Wspólnota pijarska, a szczególnie młodzież od soboty, 7 listopada cieszy się z nowego orędownika w niebie,  bł. Joana Roig i Diggle'a.


W sobotę, 7 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie odbyła się beatyfikacja wychowanka pijarskiego, Joana Roig i Diggle. W uroczystości wziął udział o. Prowincjał Mateusz Pindelski, który przez kilka lat jako Postulator prowadził jego proces beatyfikacyjny.


Boże, nasz Ojcze, który sprawiłeś, że błogosławiony Joan za przyczyną Bożej Matki naśladował Chrystusa aż do przelania krwi, udziel nam za jego przykładem i wstawiennictwem stałości w wyznawaniu wiary słowem i czynem. Przez naszego Pana.

Modlitwa o łaskę Bożą za wstawiennictwem bł. Joana Roig i Diggle’a:
Panie, nasz Boże, pomóż wszystkim, a szczególnie ludziom młodym, odnaleźć
w Jezusie siłę i sens życia, aby na wzór błogosławionego Joana, męczennika, byli prawdziwymi uczniami i świadkami Jego miłości; a kierowani łaską Ducha Świętego podejmowali trud głoszenia Dobrej Nowiny i przemieniania świata. Proszę Cię, jeśli taka jest Twoja wola, o dar kanonizacji błogosławionego Joana
i przez jego wstawiennictwo o łaskę… Amen.

Więcej informacji na pijarzy.pl