Co to jest Ruch Calasanz?

Ruch Calasanz jest pijarską propozycją formacji dla dzieci i młodzieży, która odbywa się systematycznie w małych grupach (max. 12-14 osób), prowadzi przez wszystkie etapy wiekowe, jest wspólna dla całego Zakonu Szkół pobożnych­­, a jej celem jest zjednoczenie ­z Chrystusem i rozeznanie powołania we wspólnocie Kościoła. 

"Calasanz" jest oryginalną, hiszpańską wersją nazwiska św. Józefa Kalasancjusza, który na przełomie XVI/XVII w. w Rzymie zaczął prowadzić szkołę dostępną dla każdego i założył Zakon Szkół Pobożnych, pijarów. Jego święto przypada w czasie wakacji, 25 sierpnia, a 27 listopada obchodzimy Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza - Patrocinium.

Patronem Ruchu Calasanz jest czcigodny Gliceriusz Landriani. Był świetnym nauczycielem i katechetą, bo uczył nie tylko pisania, czytania i liczenia, ale również modlitwy. Zmarł w wieku 30 lat, 15 lutego 1618 r. w dniu złożenia ślubów zakonnych. 31 maja 1931 r. papież Pius XI ogłosił heroiczność cnót czcig. Gliceriusza Landrianiego i dzięki temu stał się on kandydatem na ołtarze. Dlatego też 31 maja jest Dniem Ruchu Calasanz.