Na czym polega formacja w Ruchu Calasanz?

Formacja w Ruchu Calasanz odbywa się w oparciu o tematy uporządkowane w siedmiu wątkach. Chcemy poznawać i naśladować Jezusa Chrystusa obecnego w Piśmie Świętym, a dzięki łasce Ducha Świętego poznawać siebie i rozeznawać swoje powołanie. Pragniemy budować relację z Bogiem przez modlitwę i sakramenty oraz budować relacje w innymi, naszymi najbliższymi i tych, których spotykamy. Staramy się wzrastać we wspólnocie Kościoła i angażować społecznie np. przez wolontariat. Naszą wiarę pragniemy przeżywać według duchowości św. Józefa Kalasancjusza.

Spotkania w małych grupach prowadzą Animatorzy, którzy wraz z Duszpasterzem tworzą Ekipę Miejscową. Za formację Animatorów odpowiada Duszpasterz i Moderator danego miejsca, a pomagają im w tym członkowie Prowincjalnego Komitetu Ruchu Calasanz.